“Claus per a l’èxit en els negocis” 7 de juny de 2022

Programa

Intervenen: 

I s i d r e G a v i n , director general d’infraestructures de Generalitat de Catalunya
Mi g u e l C e r d à , Vicepresident Stadler Rail Valencia
X a v i e r Mo r a n t e , CEO Trànsits i Duanes el Segre SA
E l i s a b e t A l i e r , presidenta d’Alier
J o s e p  S e r v e t ó , president de Serveto
L i d i a S imo n , CEO de Perfumeria Internacional

 

paeria.cat