Creixement i consolidació empresarial

El principal objectiu és reforçar a les empreses amb serveis que facilitin el seu creixement, el seu salt qualitatiu i l’obtenció de resultats de més impacte; i contribuir al seu desenvolupament, afavorint la seva competitivitat.

Amb aquesta finalitat es duran a terme:

  • Programes de suport a la consolidació i creixement empresarial que proporcionin les eines necessàries per tal de dur a terme una reflexió estratègica i identificar els factors clau d’èxit de l’empresa.
  • Finançament: informació sobre les diferents línies de finançament.
  • Organització de rondes de finançament
  • Formació empresarial. Accions formatives adreçades a persones emprenedores, persones autònomes, empreses de recent creació o consolidades sobre diferents temàtiques per treballar les habilitats i competències emprenedores i la gestió empresarial.

paeria.cat