Invertir a Lleida

Per la seva situació estratègica

Lleida és el nus estratègic de diversos eixos viaris que travessen el territori de nord a sud i d’est a oest. És lloc de pas obligat i natural entre la Mediterrània i l’interior peninsular. La seva situació li proporciona un ràpid i fàcil accés a les principals ciutats i centes de negoci del continent. El tren d’Alta Velocitat (AVE) connecta la ciutat amb les principals ciutats espanyoles via Madrid-Saragossa-Lleida-Tarragona-Barcelona. Amb l’aeroport Lleida-Alguaire, Lleida té una porta d’entrada aèria a l’oest del país, que incrementa la competitivitat de les Terres de Lleida en els àmbits del turisme, de l’atracció d’inversions, de les exportacions agroalimentàries i de la projecció exterior.

Per l’aigua i energia netes i abundants

La situació privilegiada de la ciutat de Lleida al capdavall de la conca del riu Segre, li permet disposar d’aigua de qualitat i energia elèctrica abundants. Aquest són els recursos naturals més importants de la província.

Per la seva disponibilitat de sòl industrial

Amb el nou polígon Torreblanca- Quatre Pilans situat entre l’N-240, en direcció a Tarragona, i la via del ferrocarril.

Per les noves tecnologies

En el decurs dels darrers anys, l’ús de les TICs i l’avenç de la societat de la informació i el coneixement s’ha consolidat entre les empreses, l’administració i la ciutadania. El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida acull les principals empreses tecnològiques, centres tecnològics i grups d recerca del territori.

Per la seva Universitat i la formació dels seus ciutadans

La Universitat de Lleida és una de les millors universitats públiques espanyoles, reconeguda per la seva alta qualitat docent, un autèntic viver de futurs professionals, amb un ventall d’especialitats molt ampli i l’impacte del treball de recerca dels seus investigadors.

Per la seva qualitat de vida

La qualitat de vida és un dels trets característics de la ciutat de Lleida, capital d’una província situada entre les de nivell de vida més alt d’Espanya gràcies a l’elevada renda disponible per habitant.

paeria.cat