Pla d’Impuls a la Transformació Digital del teixit empresarial de Lleida

Què és la transformació digital?

La transformació digital és el procés pel qual les empreses integren la tecnologia digital en tots els aspectes del seu negoci, potenciant la creació de noves oportunitats competitives:

Millorar processos.
Trobar noves fonts d’ingressos.
Crear experiències més personalitzades i atractives per als clients.
 

Què és el PITD?

L’Ajuntament de Lleida, mitjançant l’IMO i la Regidoria de Promoció Econòmica i Emprenedoria, ha destinat recursos al Pla d’Impuls per a la Transformació Digital (PITD), per a promoure i finançar accions adreçades a digitalitzar les activitats econòmiques del municipi de Lleida.

 

Quin és l’objectiu principal del PITD?

El PITD té com a objectiu principal crear noves oportunitats competitives en un entorn cada vegada més digitalitzat, mitjançant la implementació de millores en les àrees següents:

Presencia a Internet
Estratègia de comunicació i màrqueting online
Canals de venda online
Gestió digitalitzada

 

Què aporta el PITD?

El PITD impulsa el disseny i la implementació d’accions per a:

La identificació de necessitats de les empreses
La realització d’accions formatives en matèria de digitalització
L’elaboració d’un pla de digitalització, mitjançant una diagnosi i assessorament individualitzat

 

Què oferim a les empreses?

Aquelles empreses que ho desitgin, tenen la possibilitat de rebre un servei de consultoria per la  diagnosi i assessorament personalitzat consistent en:

Logotip Entrevista PITD

ENTREVISTA per conèixer el grau de maduresa digital de l’empresa i determinar les necessitats de digitalització. 

PROPOSTA INDIVIDUALITZADA en digitalització, per donar prioritat a les accions a desenvolupar en funció dels recursos i l’impacte.

Logotip PITD
Cronograma

                                                                                                                         L’assignació del servei es realitzarà per ordre d’INSCRIPCIONS

paeria.cat